Özgün Ortaokul 


Özgün  Koleji olarak  bugüne kadar kendini ifade eden, merak eden, araştıran, sorgulayan, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, özgün düşünebilen, mutlu, başarılı bireyler yetiştirme yönünde hizmet verdik. Mezun ettiğimiz  yüzlerce lise öğrencimizin  başarısıyla  ve ailelerinin mutluluğuyla kıvanç duymaktayız.

 

Öğrencilerimizin elde ettiği başarılar bizi yeni kararlar almaya, yeni yatırımlara yöneltiyor. Bu kararlar doğrultusunda Özgün Okulları olarak ortaokulumuz yeni eğitim - öğretim dönemi ile birlikte  açılıyor. “Özgün Ortaokulu olarak çocuklarımız için hazırladığımız akademik planlama ile onları  ezbercilik tuzağına düşmeden, yabancı dili tam da zamanında modern tekniklerle öğrenecekleri başarılı, kendine güvenen özgün birey olma yolunda lise hayatına hazırlıyoruz.
 

 

Çocuklarımızın severek öğrenmeleri eğitim stratejimizin temelini oluşturmaktadır. Bu noktada temel felsefemiz eğlenerek öğrenmeyi öğretmektir.

 

Özgün Ortaokulu olarak başarı odaklılık misyonumuzla öğrencilerimizi ulusal-uluslararası projelere, akademik, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirerek  eleştirel düşünce ve etkin işbirliği ile dünyaya anlamlı katkılar sunmalarını sağlayarak,  her bir çocuğumuzun içindeki gerçek potansiyeli keşfedip geliştirmeyi hedefliyoruz. Ortaokul programımız ile MEB müfredatının yanı-sıra güçlü akademik kadromuz tarafından hazırlanan zenginleştirilmiş müfredatı takip ederek  ezberden uzak, düşünmeye yönelik  eğitim vermeyi hedefliyoruz. Müfredatın her alanında teknolojiyi, bilgi ve beceriyi etkin ve anlamlı kullanarak kendilerini tanıma ve hedeflerine ulaşma yolundaki farkındalıklarını keşfetmek için  tüm olanaklar Özgün Ortaokulunda hazır bulunmaktadır.ÖZGÜN ORTAOKULU olarak öğrencilerimizin zihinsel gelişimine destek olacak ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlayacak  aktivite ve uygulamalar, eğitim sistemimiz içerisinde  yer almaktadır.
 

Öğrencilerimizin zihinsel gelişimindeki  öncelikli yaklaşımımız; düşünmeyi tek bir bilgi işlem süreci olarak değil, bilgi, beceri, tutum, yöntem, teknik, kural ve değerlerle geniş bir öğrenme  alanı olarak ele almaktır.
 

Bu kapsamda  eğitim yaklaşımımızda; bilgilendirici çoklu ortam olarak düzenlediğimiz  öğrenme ortam ve materyalleriyle görsel algılarını desteklemek, zeka ve akıl oyunları aktivite ve uygulamalarıyla zihinsel ve bilişsel yeteneklerini
geliştirmek, karar verme, sonraki aşamaları düşünme, öngörme, olasılıkları hesaplama, planlı hareket etme, mantığı etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneklerini kazandırmak ve aynı zamanda kişilik ve karakterin olumlu yönde gelişmesine destek olmak yer almaktadır.


DETAYLI BİLGİ İÇİN ÖZGÜN ZEKA SAYFAMIZI İNCELEYİNİZ
TIKLAYINIZÖZGÜN ORTAOKULU olarak eğitim sistemimizde öğrencilerimize severek öğrenecekleri bir akademik yaklaşım sunmaktayız.
 

Bu kapsamda öncelikli amacımız; öğrencilerimizin pozitif ve sosyal bilimlere karşı olumlu tutum kazanmalarına destek olmaktır. 
 

Bu anlayışla pozitif bilimler yaklaşımımız, öğrencilerimizi bilim okur yazarlığına ısındırmak, bilimin günlük hayata uygulanabileceğini eğitim ve aktivitelerle uygulamalı olarak öğretmektir.

Sosyal bilimler yaklaşımımız, bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, geçmişini bilen geleceğe emin adımlarla ilerleyen , düşünen, soru soran, görüş alışverişi  yapabilen,  özgüvenli, milli kimliği merkeze alarak evrensel değerleri benimseyen bireyler olmaları yönünde eğitim vermektir.

 

Özgün Ortaokulu olarak, öğrencilerimizin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına olanak sağlayarak, yaşamları boyunca sürecek  anlamlı öğrenmenin kapılarını açıyoruz.ÖZGÜN ORTAOKULU olarak öğrencilerimizin ezberden uzak, sorgulayan, eleştirel düşünce becerileri gelişmiş 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış bireyler olarak yetişmeleri, eğitim   yaklaşımımızın en önemli dinamiğidir.
 

Bu kapsamda onları ortaokul döneminde kodlama eğitimiyle tanıştırarak, algoritmik düşünme becerileri-nin gelişimine destek olmakta ve  onların farklı alanlarda sorunlarla karşılaşma durumunda da yaratıcı düşünme, problem çözme yeteneklerini kolaylaştırmaya amaçlamaktayız. ‘Robotik  Kodlama’ eğitimlerimizle mekaniği ve programlamayı birleştirerek bilimsel ve sistematik düşünme becerisini kazandırmayı, ‘3 Boyutlu Yazıcıyla Tasarım’  eğitimlerimizle öğrencimizin hayal gücünün genişlemesi, yaratıcılığının artmasını hedeflemekteyiz. Bilim ve teknoloji eğitimlerimiz kapsamında Astronomi ve teleskop yapımına da yer vererek öğrencilerimizin içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi tanımaları ve bu yolda teknolojinin gelişimine tanık ve ortaklık yapmalarına destek olmayı amaçlamaktayız.ÖZGÜN ORTAOKULU olarak ortaokul ve lisemizde birbirini tamamlayıcı bir anlayışla yabancı dil eğitimi verilmektedir. Öğrenci kazanımlarında, ortaokul ve ortaokuldan liseye geçiş süreçleri ve bu kademelerde belirlenen hedeflere uygun planlamalar yapılmaktadır. Ortaokul ve lisemizde uluslararası standartlarda özel İngilizce, Rusça, İspanyolca dersliklerimizde öğrencilerimiz bilgi teknolojilerinden yararlanarak eğitim almaktadır.
 

Özgün Yabancı dil eğitim yaklaşımımızda  öğrencilerimizin İngilizce, Rusça ve İsponyolcayı severek öğrenmeleri, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları, seçecekleri yabancı dili uluslararası standartta  öğrenmeleri ve girecekleri uluslararası  sınavlarda başarılı olmaları yönünde eğitim vermek yer almaktadır.ÖZGÜN ORTAOKULU olarak öğrencilerimizin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına, enerjilerini başarıya çevirecek disipline sahip olmalarına, takım çalışmasını öğrenmelerine ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına destek olmak amacıyla  spor yapmalarını desteklemekteyiz.

 

Özgün Spor eğitim yaklaşımımızda öğrencilerimizin öncelikle sağlıklı bir bedene sahip olmaları, takım sporlarıyla uyum sağlama, hoşgörü, pozitif iletişim, saygı, sabır,  azmetme,  hedef belirleme, zaman yönetimi, stres yönetimi  ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine destek olmak yer almaktadır.

 

Bu kapsamda öğrencilerimiz okulumuzda  yüzme, tenis, badminton, oryantirik, voleybol, basketbol, squash, futbol, hentbol  branşlarını seçebilmektedir.Özgün Ortaokulu olarak öğrencilerimizin  yaratıcılığının, yorumlama becerilerinin, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerinin  gelişimine destek olmak amacıyla sanat eğitimlerimizle desteklemekteyiz.

 

Özgün Sanat eğitim yaklaşımımızda, öğrencilerimizin yaratıcı, inovatif düşünmeyi, kendilerini motive etmeyi, başkalarıyla işbirliği yapmayı, empati kurmayı, gözlem becerilerini geliştirmeyi ve meraklı bir ruha sahip olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.
 

Bu kapsamda öğrencilerimize okulumuzda resim, müzik, drama ve dans eğitimleri  verilmektedir.