Eğitim Felsefemiz

HEDEFLERİMİZ

Öğrencilerimizin;

 • Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
 • İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavramalarını sağlamak,
 • Başka kültürleri tanımak suretiyle onları ve kendimizi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak,
 • Teknolojik anlamda gelişen dünya koşullarına uyum becerilerini geliştirmek,
 • Bilimi kullanarak kendi yaşantılarını iyileştiren, bu süreçte problem çözme basamaklarını takip edebilen, bilimsel okuryazarlık düzeyine ulaşmış bireyler yetiştirmek,
 • Sorunlar hakkında nesnel ve eleştirel düşünebilme ve çözüm üretme becerilerini geliştirmek,
 • Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilincini oluşturmak,
 • Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini, yaratıcılıklarını, sanat ve zevk anlayışlarını geliştirmek,
 • Farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
 • Dünya görüşlerini oluşturmaları için kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlamak,
 • Liderlik vasıflarını geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Değişen durumlara uyum sağlama becerilerini geliştirmektir.

 

DEĞERLERİMİZ

 • Önce iyi insan yetiştirmek hedefimizdir.
 • Sürekli gelişim ve iyileştirme çalışmaları ile mükemmele ulaşmaya çabalarız.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde toplum yararı gözetiriz.
 • Çalışanlar arasında işbirliğine, dayanışmaya ve paylaşmaya önem veririz.
 • Öğrenci, öğretmen, velinin yönetim süreçlerine katılmasını önemseriz.
 • Çalışanların yenilikçi, yaratıcı görüşlerinin eğitim ve öğretim sürecine katkısını sağlarız.
 • Çalışanlar arasında ayrım yapmaz; liyakata ve emeğe değer veririz.
 • Çalışanlarımıza ve öğrencilerimize Işıklı olma bilinci kazandırır ve geleneği geleceğe aktararak kurum kültürünün sürekliliğini sağlarız

Ve…

Eğitim ve öğretim çalışmalarında Atatürk devriminin, cumhuriyet kazanımlarının “çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma!” hedefi ilkemizdir.